AİLE DANIŞMANLIĞI - Ankara Çift ve Evlilik Terapisi | Metafor Psikolojik Danışmanlık | Ankara Psikolojik Danışma

AİLE DANIŞMANLIĞI

AİLE DANIŞMANLIĞI 

Aile; yaşamdaki en önemli kurumlardan birisidir. Dünyada ve ülkemizde, aile yapısının giderek değiştiği gözlenmektedir. Değişen ekonomik ve toplumsal normlar, aile yapısını ve evlilik yaşamını etkilemektedir. Bundan dolayı da, ailede birtakım değişiklikler kuşkusuz ortaya çıkmaktadır. Bazı aile üyeleri bu değişim ve gelişimler karşısında zorluklarla karşılaşmakta ve karşılaştıkları problemlerle başa çıkamamaktadır. Bu değişiklikler; aile ve evliliğe ilişkin beklentilerin karşılanamamasına neden olarak, aile için sorunların artmasına yol açmaktadır.

Ailede; her bireyin bazı sorumlulukları ve rolleri bulunmaktadır. Aile içindeki ilişkilerin değişmesi, rol ve statülerde değişimlerin yaşanması aile içinde pek çok probleme neden olmaktadır. Aile içindeki problemler aynı zamanda ‘’etkili bir iletişim’’ tarzının olmamasından da kaynaklanmaktadır. Aile danışmanlığı; ailedeki bireylerin birbirleriyle olan iletişim örüntülerini fark etme ve aile içindeki problemin çözümlenmesi konusunda bireylerin problem çözme becerilerini keşfetmelerini amaçlayan bir süreç olarak belirtilebilir. Aile bireylerinin farkındalık kazanması ve iletişim sorunlarının ele alınarak çatışmaların sağlıklı bir şekilde çözümlenebilmesi için aile danışmanlığı önemli görülmektedir. Aile üyelerinin karşılaştıkları problemlerle baş edebilmeleri ve sağlıklı bir iletişim örüntüsüne sahip olabilmeleri için destek almalarının önemli olduğu düşünülmektedir.

Aile içi ilişkilerin geliştirilmesi, ailenin desteklenmesi, ailedeki problemin etkin bir şekilde ele alınabilmesi ve sağlıklı iletişimin kurulabilmesinde Ankara Metafor Psikolojik Danışmanlık olarak ailelere destek vermekteyiz.

 

 

Ankara Aile Danışmanlığı – Evlilik Terapisi – Çift Terapisi – Aile Terapisti – Psikolog Ankara – Aile Danışmanı
2020-05-16T22:25:04+03:00