Ayşegül ANAYURT | Metafor Psikolojik Danışmanlık | Ankara Psikolojik Danışma

Ayşegül Anayurt

Ayşegül Anayurt2020-05-16T21:44:58+03:00

AYŞEGÜL ANAYURT

Uzman Psikolojik Danışman

Uzman Psikolojik Danışman Ayşegül Anayurt, Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde başarı bursuyla öğrenimini sürdürerek lisans eğitimini bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde yapmıştır. Duygu Düzenleme ile Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Bilişsel Esneklik ve Ruminasyon Arasındaki İlişkilerin incelendiği Yüksek Lisans tezi ile uzmanlığını almıştır. Anayurt, uzmanlığını aldıktan sonra Doktora eğitimine Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde başlamıştır ve eğitimine tez aşamasında devam etmektedir. YÖK doktora 100/2000 bursiyeri olan Anayurt, çalışmalarını ebeveynler, çocuklar, aile yaşantısı, anne-baba-çocuk iletişimi, ebeveyn davranış ve tutumları gibi konularda sürdürmektedir. Uzman psikolojik danışman olarak uzun yıllardır psikolojik danışma süreçleri yürütmektedir.

Anayurt; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma ve Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Psikiyatri Anabilim Dallarında staj deneyimlerini tamamladıktan sonra, Eğitimde Kalite Yeterlik Akreditasyon Derneği’nde Eğitim Uzmanı ve Ankara Özel Bahçeşehir Okulları’nda Psikolojik Danışman olarak görev almıştır. Bireysel gelişimi için lisans eğitiminin bir kısmında Erasmus değişim programı öğrencisi olarak Vilnius Mykolas Romeris Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde okumuştur. İş hayatında ise kültürlerarası çalışmalara ilgi duyması nedeniyle, Londra’da bulunan Imece Women’s Centre da Psikolojik Danışman olarak görev almıştır. Londra’daki deneyiminden sonra Türkiye’ye döndüğünde ise Uzman Psikolojik Danışman olarak çeşitli kurumlarda çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Metafor Psikolojik Danışmanlık bünyesinde çalışan Anayurt; hem psikolojik danışma alanında hem de okullarda, belediyelerde, resmi kurumlarda ve özel sektörde kurumsal eğitim faaliyetleri ile çalışma hayatını sürdürmektedir.

KATILDIĞI EĞİTİM ve SEMİNERLER

Alınan Uluslararası Eğitimler

 • Erasmus değişim programı öğrencisi, Mykolas Romeris University, Department of Pychology, Vilnius- Litvanya (Ocak- Haziran 2013).
 • Challenges to Identity in the Context of Globalization: Multidisciplinary and Multicultural Perspectives, Intensive Programme, University of Bologna/Italy (2011-2012).

Yayınlanan Çalışmalar

 • Duygu düzenleme ile erken dönem uyumsuz şemalar, bilişsel esneklik ve ruminasyon arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Ulusal Kongre Bildirileri

 • Okul öncesi eğitim kurum isimlerinin uygulanan eğitim politikası ile olan ilişkisinin incelemesi. 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 17-19 Ekim 2012, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Uluslararası Kongre Bildirileri

 • Duygu düzenleme ile erken dönem uyumsuz şemalar, bilişsel esneklik ve ruminasyon arasındaki ilişkilerin incelenmesi, 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25-27 Ekim 2018.
 • Başkent Üniversitesi, Facebook experiences of high school adolescents. 13th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, 29 Ağustos- 1 Eylül 2012, Spetses Adası, Yunanistan (Poster sunumu).

Katılım Belgeleri

 • Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Eğitimi (16-17 Şubat 2019)
 • Bilingual Violence Against Women and Girls Champions / London (Ağustos-Kasım 2016
 • Kişiye Özgü Öğretim Modeli (4-5 Eylül 2015)
 • Psikodrama ile Psikolojik Danışmanlık Becerilerinin Kazandırılması (Eylül-Aralık 2013)
 • Birey Merkezli Grupla Psikolojik Danışma (Eylül-Aralık 2012)
 • Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (17-19 Ekim 2012)
 • Başkent Üniversitesi 2. Eğitimde Yaratıcı Etkinlikler Çalıştayı (26-27 Nisan 2012
 • Ergenlikte Psikososyal Gelişim ve Psikolojik Sağlık (6 Nisan 2012)
 • Başkent Üniversitesi Eğitimde Yaratıcı Etkinlikler Çalıştayı (11-12 Mayıs 2011) Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma (Şubat-Hazian 2011)

Çalışma Alanları

 • Bireysel Psikolojik Danışma
 • Grupla Psikolojik Danışma
 • Çift ve Aile Danışmanlığı
 • Ergen Danışmanlığı
 • Kariyer Danışmanlığı

Yüksek Lisans ve Doktora Döneminde Alınan Dersler

 • Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması
 • Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları
 • Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları
 • Evlilik ve Aile Danışmanlığı Uygulamaları
 • Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar
 • Bilişsel Terapiler
 • Psikolojik Danışma Kuramları
 • Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları
 • Duygusal Davranışsal Bozukluklar
 • Gelişimsel Okul Danışmanlığı
 • Eğitimde Güdülenme
 • Psikolojik Danışmada Meslek Etiği