BOŞANMA ve ÇOCUK - Ankara Aile Danışmanı | Metafor Psikolojik Danışmanlık | Ankara Psikolojik Danışma

BOŞANMA ve ÇOCUK

Boşanma ve Çocuk

Toplumun temel kurumlarından biri olan aile, evlilik birliliği ile kurulmaktadır. Evlilik birliliğinin çeşitli nedenlerle sürdürülememesi söz konusu olduğunda ise boşanmalar meydana gelmektedir. Boşanma, evlilik kadar eski olan ve geçmişten günümüze kadar gelen bir olgudur. Boşanma sonucunda evlilik birliği sona ermekte ve toplumsal bir konu olarak gündeme gelmektedir. Öncelikle boşanmalar, hukuksal süreçte tamamlanmaktadır; hukuksal olarak kurulmuş bir evliliğin, yine resmi yasalar nezdinde ortadan kalkmasıdır. Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen nedenlere dayanarak, eşlerden birinin açacağı bir dava sonunda hâkimin vereceği kararla evlilik birliği sona erdirilmektedir (Adalet Bakanlığı, 2002; akt: Günindi Ersöz, 2011). Ancak boşanma süreci yalnızca hukuksal anlamda gerçekleşmemektedir ve boşanmanın pek çok boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar; duygusal, ekonomik, ebeveyn, toplumsal ve psikolojik  olarak tanımlanabilmektedir.

Boşanma süreci, eşlerin aile birliğini sonlandırması olarak görülmekle birlikte, süreçten etkilenen sadece eşler değildir. Boşanan çiftler arasında aynı zamanda ebeveyn olanlarda mevcuttur. Bu nedenle, eşlerin ayrılmasından çocukları da etkilenmektedir. Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisi pek çok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden bazıları; yaş, cinsiyet, boşanma sonrası çocuğun ebeveynleriyle olan ilişkisi, ebeveynlerin çatışma durumlarının devam etmesi, ebeveynlerinin tekrar evlenmesi gibi sıralanabilir. Bu faktörler, çocukların psikolojik iyi oluş hallerini önemli düzeyde etkilemektedir.

Alanyazında yapılan pek çok araştırmada ebeveynlerin ve çocukların boşanma süreci sonrasında yaşadıkları zorluklar ve bu zorlukların neden olduğu problemler üzerinde çalışılmaktadır. Boşanmanın çocuğun psikolojik durumunu nasıl etkileyeceği;  ebeveynlerinin çocuğa karşı olan tutum ve davranışlarına göre belirlenmektedir.

Çatışmaların sağlıklı bir şekilde ele alınması, aile bütününün desteklenmesi ve korunması, etkili iletişim tarzının geliştirilmesi, ailedeki problemin etkin bir şekilde ele alınması, boşanma ve boşanma sonrasına uyum gibi konularda Ankara Metafor Psikolojik Danışmanlık olarak sizlere destek vermekteyiz…

 

Psikolog Ankara – Aile Danışmanı – Çift ve Evlilik Terapisi – Ankara Aile Terapisti – Boşanma Süreci Danışmanlığı – Boşanma Sonrasına Uyum Danışmanlığı
2020-05-16T22:24:42+03:00