Ankara Aile Danışmanı - Evlilikte Uyum | Metafor Psikolojik Danışmanlık | Ankara Psikolojik Danışma

EVLİLİKTE UYUM

Evlilikte Uyum

Evlilik, yetişkinlerin yaşamlarında verdikleri önemli kararlardan birisidir ve iki kişilik bir psikolojik sistem ortaya çıkmaktadır.  Evlenerek bir araya gelen iki birey; fizyolojik, psikolojik ve toplumsal açıdan birbirlerinin ihtiyaçlarını giderecek ortamlar yaratmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, evlilik ile toplumun temel taşlarından biri olan aile kurumu da oluşmaktadır.

Evlilik,  bireylerin hayatlarını hem olumlu hem de olumsuz birçok alanı etkileyebilmektedir. Ancak, evliliklerin olumlu etkiye sahip olmasında, evlilik uyumunun önemli bir rolü bulunmaktadır. Evlilik uyumu, evlilik ilişkisinin sağlıklı ve mutlu bir biçimde sürdürülmesini ifade eden önemli kavramlardan biridir. Spanier (1976) evlilik uyumunu, eşlerin belirli bir süre içinde birbirlerine uygun olarak değişmesi, günlük yaşantılarına ve yaşantıları içinde değişen koşullara uyum sağlamaları şeklinde tanımlamaktadır. Evlilik uyumu ile birlikte evliliklerin kalitesi arttıkça, bireylerin fiziksel sağlıklarının iyileştiği ve çiftlerin çatışma yaşadıklarında bile üstesinden daha kolaylıkla gelebildikleri görülmektedir. Bunun sonucunda ise eşlerin ev içi sorumlulukların paylaşımı, akraba ilişkileri, boş zamanların değerlendirilmesi, çocuklarla ilgili sorunlar, ekonomik durum, beklentiler ve amaçlar ile ilgili ortak bir görüş benimseyebildikleri ve boşanma olasılığının azaldığı gözlenmektedir.

Evlilikte uyumun temelinde; eşlerin birbirine saygı ve sevgi duymaları ve bunu birbirlerine iletebilmeleri, duygularını paylaşmaları, iletişim, problem çözme, ailevi konular, değerler, bireysel farklılıklar gibi konuları kabul etmeleri veya büyük oranda anlaşma sağlamaları bulunmaktadır. Evlilikte istenilen düzeyde uyum sağlanamadığındaysa, evlilikte sıkıntı ve stres yaşanmaktadır. Bu sıkıntı ve stres sadece eşleri değil, aynı zamanda aile sisteminin önemli bir parçasını oluşturan çocukları da etkileyebilmektedir. Evlilikte eşler arasında sıkıntıların olması fiziksel, psikolojik ve sosyal açılardan pek çok problemi de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, evliliklerde ortaya çıkan bu sorunların giderilmesi ve çiftlerin evliliklerinde uyumu yakalayabilmesi önemli hale gelmektedir.

Bireylerin evlilik ilişkisinin sürmesi ve aile kurumlarının devamının sağlanmasında, çiftlere yönelik profesyonel destek sağlama ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, evlilik uyumunuzu güçlendirebilmek için Metafor Psikolojik Danışmanlık olarak sizlere hizmet vermekteyiz.

Ankara Aile Danışmanlığı – Evlilik Terapisi – Çift Terapisi – Aile Terapisti – Ankara Psikolog – Aile Danışmanı
2020-05-16T22:24:12+03:00