Ankara Psikolojik Danışmanlık Merkezi | Metafor Psikolojik Danışmanlık | Ankara Psikolojik Danışma

İletişimde Beden Dili ve Empatinin Yeri

Uzmanımız Ayşegül Anayurt’un 01.01.2020 tarihli Başkent Gazetesi ile yapmış olduğu röportajı gözden geçirebilirsiniz…

 

Yeni veya var olan ilişkilerimizde en önemli unsurlardan biri de iletişim. Diğer insanlarla birlikte yaptığımız her şey iletişim içeriyor. Hepimiz gün içinde birçok farklı ortamda ve kişiyle iletişime geçiyoruz. Markette, okulda, evde, ofiste sürekli konuşup duygu ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bu paylaşımlar kimi zaman istediğimiz doğrultuda ilerlerken kimi zaman da yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Bunun nedeni iletişimde yaşanan sorunlardan kaynaklanıyor. İletişimde amaç, toplum içinde etkin olmak, temas halinde olunan kişileri etkilemek olarak kendini gösteriyor. Fakat iletişim sırasında verilen mesajların ne şekilde alındığı, algılar tarafından belirleniyor. İşte bu noktada temel bir sorun olan dinlememe, sadece cevap vermek için dinleme ya da dinleme ama anlamama gibi durumlar kişiler arasında mesajın doğru şekilde iletilmesini engelliyor. Bu da iletişimin önündeki en önemli engel oluyor. Son zamanlarda hem aile içinde hem de sosyal ortamlarda doğru iletişimin önemini anlayan kişiler profesyonel kişilerden destek almayı tercih ediyor. Özellikle aile içi iletişimin önemini anlayan ebeveynler uzmanlardan destek alıyor. Çünkü temel sorun, “Konuşuyoruz ama iletişim kuramıyoruz” şeklinde oluyor. Uzman Psikolojik Danışman Ayşegül Anayurt, kişiler arasında iletişimde beden dili ve empatinin önemine vurgu yaparak, psikolojik danışma süreci ile bireylerin kişilerarası iletişimlerinin güçlenmesi ve etkin iletişim becerilerini kullanabilmelerine destek olunabileceğini belirtti.

• Kişiler arası iletişim niçin önemlidir?

İletişim; karşılıklı olarak mesaj alıp verme sürecidir. Kişilerarası iletişimde de karşımızdaki kişiye bir mesaj göndeririz. Aslında bu durumu kargo taşımacılığına da benzetebiliriz. Kargomuzu göndermek için bir kargo firması ile anlaşırız ve gönderici bilgilerini doldururuz. Kargomuzu sağlam bir şekilde göndermek için teslim ederiz ve alıcıya ulaşması için sabırsızlıkla bekleriz. Ancak gönderdiğimiz kargo her zaman bizim yolladığımız şekilde karşı tarafa ulaşmaz. Bazen kırılabilir ya da pakette bazı problemler oluşabilir. Bundan dolayı da kargomuz bizim istediğimiz şekilde gönderilmemiş olur. İletişim de aslında bu duruma benzemektedir. Karşımızdaki kişiye göndermek istediğimiz bir mesaj vardır. Bu mesaj her zaman istediğimiz şekilde karşı tarafa ulaşmaz ve problemler ortaya çıkabilir.

• Doğru iletişimin insan sağlığına olumlu etkisi var mıdır?

Kişilerarası iletişimde de gönderdiğimiz mesajın net bir şekilde karşı tarafa ulaşması önemlidir. Bizler iletişim yolu ile örneğin; gülümsediğimizde, suratımızı astığımızda, dudağımızı büktüğümüzde, gözlerimizi iyice açtığımızda ve hatta küstüğümüzde bile karşımızdaki kişiye bir mesaj veririz. Bu yüzden de başkaları tarafından anlaşılmak ve anlamak için iletişim oldukça önemlidir. Etkili bir iletişim de anlamak ve anlaşılmayı içermektedir. Etkili bir iletişim için; beden dili, empati, etkin dinleme becerileri, duygu ve düşüncelerini ifade etmek önemlidir. Etkili iletişim gerçekleşmediği zaman çatışmalar ve problemler meydana gelebilir. Sürekli çatışma ve problem örüntüsü de bireyi psikolojik açıdan iyi olma hali ile ilgili olumsuz yönde etkileyebilir.

• İletişimin yok olduğu ya da yanlış kullanıldığı durumlarda yaşanan olumsuzluklar ne olur?

İletişim yalnızca konuşmak değildir; iletişim aynı zamanda neyi, ne zaman, nerede, nasıl, söyleyeceğini bilmek, olayları basite indirgeyerek sunabilmek, akıcı bir dille ve karşınızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek, dikkati yoğunlaştırabilmek, karşınızdaki kişinin verilen mesajı anlayıp anlamadığını kontrol edebilmektir. Bireyler, iletişim becerilerini etkin kullanamadıklarında üstesinden gelmekte zorlandıkları kişilerarası ilişkilerinde birçok iletişim engeliyle karşılaşmaktadırlar. Bu engeller; kişilerarası çatışmalara da kaynak oluşturmaktadır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta; her çatışmanın çözüm yolunu da içinde barındırdığıdır. Çünkü sorunlar, çözümleriyle birlikte ortaya çıkmaktadır. Çatışmaların olumsuz olduğu yargısının yerine, aslında çatışmanın ne olumluluğu ne de olumsuzluğundan bahsedilmeli ve sadece hayatımızın doğal bir parçası olduğu bilinmelidir. Psikolojik danışma süreci ile bireylerin kişilerarası iletişimlerinin güçlenmesi ve etkin iletişim becerilerini kullanabilmeleri desteklenmektedir.

• Sözlü ve yazılı iletişimin yanında beden dilinin doğru kullanımı konusunda ne söylersiniz?

İletişimde sadece sözlü içerikler kullanıldığında anlatmak istediklerimizin yüzde 15’ni karşı tarafa aktarabilirken duygu ifadeleri ve beden dilini bu sürece eklediğimizde yüzde 90’lara ulaşılmaktadır. Bu yüzden de beden dili iletişimde etkili bir rol oynamaktadır. Sözlü ve sözsüz mesajlarla karşımızdaki kişilere mesaj veririz. Etkili bir iletişim için de sözlü ve sözsüz mesajlarının birbirini desteklemesi oldukça önemlidir. Çünkü iletişimde sözlü mesajları anlamak kadar sözsüz mesajları da anlamak önemlidir. Örneğin; çocuğunuzun davranışlarını jest ve mimiklerini izlemek ne ifade ettiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu bizim için de geçerlidir. Çocuğunuza onu sevdiğinizi söylerken asık bir ifadeyle söylemeniz çocuğa vereceğiniz mesajın samimiyetini azaltmaktadır. Bu yüzden kendi jest ve mimiklerimizin, duruşumuzun, ses tonumuzun, mesafemizin farkına vararak iletişimizi gerçekleştirmeliyiz. Eğer ifade ettiklerimiz ve beden dilimiz birbiriyle uyumlu değilse karşı tarafa verdiğimiz mesaj da etkili bir şekilde iletilmeyecek ve problemler ortaya çıkabilecektir.

EMPATİ VE SEMPATİ BİRBİRİNDEN FARKLI ÖĞELERDİR!

• İletişimin en önemli öğelerinden olan empati niçin önemlidir?

Empati, bir insanın kendisini karşısındaki bireyin yerine koyması, duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması ve bu durumu ona iletmesi sürecidir. Karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamamız tek başına yeterli değildir. Anladığımızı ona ifade edemezsek empati kurma sürecini tamamlamış sayılmayız. Empati sürecinde dikkat etmemiz gereken bir nokta ise empati ve sempatinin birbirinden farklı olduğudur. Bir insana sempati duymak artık o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. Bunun sonucunda ise tarafsız davranma etkilenir. Birisinin duygularını anlamak, onun duygularını yaşamaktan çok farklıdır. Karşımızdaki kişiyle empati kurabilmemiz için onu dikkatli dinlememiz gerekir. Kişilerarası iletişimin daha etkili olabilmesinde bazı iletişim becerilerinin geliştirilmesine ve kazanılmasına gereksinim duyulur. Öncelikle bireylerin; iletişimin hayatlarındaki önemini fark etmeleri, sözlü ve sözsüz iletişim türlerini sağlıklı kullanabilmeleri, etkin dinleme ve soru sormanın önemini gözlemlemeleri, empati ve ben dilini kullanabilmeleri ve hayatlarında karşılaşabilecekleri olası çatışmaların önüne geçmelerine yardımcı olacak bazı yöntemler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ile kişilerarası iletişimleri desteklenebilir.

2020-01-02T14:52:05+03:00