PSİKOLOJİK DANIŞMA - Psikolog Ankara | Metafor Psikolojik Danışmanlık | Ankara Psikolojik Danışma

PSİKOLOJİK DANIŞMA

PSİKOLOJİK DANIŞMA

Bireyler, yaşamları boyunca karşılaştıkları problemlerle baş edemedikleri zaman psikolojik destek almak isteyebilirler. Her bireyin problemi kendine özgüdür ve değerlidir. Psikolojik danışmada odak noktası; bireyin problemine, kendisine ve çevresine yönelik farkındalık kazanarak danışmaya getirdiği ve danışmanla üzerinde uzlaştıkları amaçlara ulaşabilmesi konusunda desteklenmesidir. Psikolojik danışma; danışan ve danışman arasındaki profesyonel yardım ilişkisidir. Bu süreçte; danışanın ihtiyaçlarına odaklanılarak danışanın duygu, düşünce, davranış ve destek sistemleri terapötik süreçte ele alınır. Danışanın süreçte en etkili sonucu elde etmesi için sürece aktif katılımı ve çabası gerekmektedir.

Bireyin getirdiği probleme ve amaca yönelik psikolojik danışmada uygulanan yöntemler değişiklik gösterebilir. Psikolojik danışma; işbirliği içerisinde yütürülen bir süreçtir. Bu süreçte; farkındalık ön plana çıkmaktadır. Farkındalık; bireyin şimdiki yaşamına yönelik olabileceği gibi, geçmiş yaşantılarını ve deneyimlerini de içerebilir. Farkındalığı artan bir birey; problemlerini daha etkin çözebilir ve olayları, durumları, ilişkileri daha etkili bir şekilde değerlendirebilir.

Psikolojik danışma süreci önleyici, iyileştirici ve koruyucu bir role sahiptir. Bu yüzden psikolojik danışma; değişim için bireyi desteklemekte, yeni ve işlevsel davranışlarla bireyin yaşamına bir iyi oluş sağlamaktadır. Ancak psikolojik danışma süreci içerisinde danışan; kendisi hakkında rahatsız olacağı yönler de keşfedebilir. Üzüntü, acı, keder, suçluluk, öfke gibi rahatsızlık verici duygular yaşanabilir. Bunlar sürecin önemli unsurlarıdır.

Psikolojik danışma sürecinin en önemli parçaları; gizlilik ve özel yaşama saygıdır. Bu yüzden psikolojik danışma hizmetinin verileceği ortam uygun koşullar altında olmalıdır. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için psikolojik danışman ile danışanın birtakım sorumlulukları vardır. Oturumlar haftada bir gün yapılır. İhtiyaca göre bu süreç değişebilir. Her bir oturum yaklaşık olarak 50-60 dakika sürmektedir. Toplam oturum sayısı 8-10 arasında değişebilmekle birlikte bu süreç danışanın problemine, amacına ve ihtiyaca göre değişmektedir.

Araştırmalar; psikolojik danışma sayesinde danışanların;

Sorunlarını farklı bir bakışaçısıyla değerlendirebildiğini,

Problemlerini fark ederek sorunlarına neden olan unsurları daha iyi algılayabildiklerini,

Etkili iletişim becerilerini öğrenerek çatışmalarını çözebildiklerini göstermektedir.

Ankara Psikolojik Danışman – Aile Danışmanı – Psikolog Ankara – Grupla Psikolojik Danışma – Çankaya Psikolog Öneri – Ankara En İyi Psikolog
2021-03-03T14:48:01+03:00