Gözde ÇAMAŞ | Metafor Psikolojik Danışmanlık | Ankara Psikolojik Danışma

Gözde Çamaş

Gözde Çamaş2022-01-20T15:57:51+03:00

GÖZDE ÇAMAŞ        

Uzman Psikolojik Danışman

Uzman Psikolojik Danışman Gözde Çamaş, başarı bursuyla kazanmış olduğu Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden 2014 yılında mezun olmuştur.  Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde yapmıştır. Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Damgalama Düzeylerini incelediği Yüksek Lisans tezi ile uzmanlığını almıştır. Kendisi, 2017 yılında Doktora eğitimine Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde başlamış ve halen daha devam etmektedir. Doktora sürecinin tez aşamasında bulunan Çamaş; romantik ilişkideki bireyler üzerine araştırmasını yürütmektedir. Merkezimizde ise özellikle çift ve aile danışmanlığı süreçlerini sürdürmekte olup, psikolojik danışman olarak uzun yıllardır çalışmaktadır.

Çamaş; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma ve Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Psikiyatri Anabilim Dallarında staj deneyimlerini tamamladıktan sonra, Eğitimde Kalite Yeterlik Akreditasyon Derneği’nde Eğitim Uzmanı ve Özel Yükselen Eğitim Kurumları’nda Psikolojik Danışman olarak çalışmıştır. Kariyer sürecinde farklı kurum ve kültürlerle birlikte çalışmayı oldukça önemseyen Çamaş, yurt dışındaki danışma süreçlerini gözlemleyebilmek ve deneyim kazanabilmek için Londra’da bulunan Imece Women’s Centre da Psikolojik Danışman olarak görev almıştır. Londra’daki deneyiminden sonra Türkiye’ye döndüğünde ise İstanbul’a yerleşerek, Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde Öğretim Görevliliğine başlamıştır. Ancak doktora eğitimine Ankara’da devam etmesinden dolayı öğretim görevliliğinden ayrılarak, tekrar Ankara’ya yerleşmiş ve Uzman Psikolojik Danışman olarak çeşitli kurumlarda çalışmalarını sürdürmüştür. Metafor Psikolojik Danışmanlık bünyesinde birçok danışma süreci yürütmeye devam eden Çamaş; okullarda, belediyelerde, resmi kurumlarda ve özel sektörde kurumsal eğitim faaliyetleri de yürütmektedir.

KATILDIĞI EĞİTİM ve SEMİNERLER

Uluslararası Eğitimler

 • Bilingual Volunteer Violence Against Women and Girls (VAWG) Champion Project (August-November 2016, IMECE Womens Centre, Londra, İngiltere).
 • Challenges to Identity in the Context of Globalization: Multidisciplinary and Multicultural Perspectives, Intensive Programme, University of Bologna/Italy (March- April 2012).

Uluslararası Projeler

 • Başkent Üniversitesi, Facebook experiences of high schools adolescents. 13th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, 29 Ağustos-1 Eylül 2012, Spetses Adası, Yunanistan (Poster Sunumu).

Uluslararası Katılım Belgeleri

 • Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Damgalama Düzeylerinin Özyeterlik, Aile Bütünlük Duygusu ve Sosyal Destek ile İlişkisi. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (25-27 Ekim 2018).
 • Supporting LGBT Refugees and Asylum Seekers-Workshop (13.10.2016, HEAR, Londra, İngiltere).
 • Improving Mental Health Support for LGBT-Workshop (28.09.2016, HEAR, Londra, İngiltere).
 • Project for Development of High School Students’ Reproductive Health and Positive Development through Teacher and Counselor Education, Ankara (Unfpa proje toplantısı- 16.02.2013).

Ulusal Katılım Belgeleri

 • Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Eğitimi (16-17 Şubat 2019)
 • Başkent Üniversitesi Yakın İlişkiler Semineri
 • Psikodrama ile Psikolojik Danışmanlık Becerilerinin Kazandırılması (Eylül-Aralık 2013)
 • Ankara Psikodrama Günleri
 • Ailede Psikososyal Hizmetler Semineri
 • Birey Merkezli Grupla Psikolojik Danışma (Eylül-Aralık 2012)
 • Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (17-19 Ekim 2012)
 • Başkent Üniversitesi 2. Eğitimde Yaratıcı Etkinlikler Çalıştayı (26-27 Nisan 2012)
 • Ergenlikte Psikososyal Gelişim ve Psikolojik Sağlık (Nisan 2012)
 • Başkent Üniversitesi Eğitimde Yaratıcı Etkinlikler Çalıştayı

 Yayınlar

 • The Relationships Between Stigma Toward Psychological Help Seeking, Self-Efficacy, Family Sense of Coherence and Social Support, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 29, Sayı 4, 233 – 245, 2021.

 • Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Damgalama Düzeylerinin Özyeterlik, Aile Bütünlük Duygusu ve Sosyal Destek İle İlişkisi, Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Çalışma Alanları

 • Bireysel Psikolojik Danışma
 • Grupla Psikolojik Danışma
 • Çift ve Aile Danışmanlığı
 • Ergen Danışmanlığı
 • Kariyer Danışmanlığı

Yüksek Lisans ve Doktora Döneminde Alınan Dersler

 • Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması
 • Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları
 • Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları
 • Evlilik ve Aile Danışmanlığı Uygulamaları
 • Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar
 • Bilişsel Terapiler
 • Psikolojik Danışma Kuramları
 • Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları
 • Duygusal Davranışsal Bozukluklar
 • Gelişimsel Okul Danışmanlığı
 • Eğitimde Güdülenme
 • Psikolojik Danışmada Meslek Etiği