AİLE DANIŞMANI | Metafor Psikolojik Danışmanlık | Ankara Psikolojik Danışma

Aile Sistemi

Aile Sistemi

Toplumun en küçük birimi; ailedir. Tıpkı vücut sistemleri gibi aile de sistemler örüntüsüdür. Ailenin dört alt sistemi bulunmaktadır. Bu sistemler; bireyin kendisi, ebeveyn, eş ve kardeş sistemidir.

Bireyler; özellikle çocuk sahibi olduktan sonra ebeveyn sistemi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu noktada da sistemler arasındaki denge yok olmakta ve eş sistemi geri plana atılmaktadır. Bir ailede; eş sisteminin var olması çiftler arasındaki ilişkide huzur ve mutluluk açısından oldukça önemlidir. Ailede; eşler bireysel olarak ayrı bir yaşama da sahip olmadır. Eşler; birbirlerinin özgürlüklerini kısıtlamamalı, kendilerine özel zaman ayırabilmelidir. Bu dengeyi sağlamak sağlıklı aile yaşantısı için önemlidir. Bir eş; evdeki sorumluluğu paylaşabilmelidir. Birey; eş görevini yerine getirirken hem ebeveynlik görevini yerine getirebilmeli hem de kendine zaman ayırabilmelidir. Bu durum oluşmadığı taktirde; ailede iletişim azalmakta, ihtiyaçlar karşılanamamakta, ailede çatışmalar artmakta ve paylaşım azalmaktadır. Ailede etkili bir iletişim olmadığında; bireyler kendilerini ve ihtiyaçlarını dile getirememektedir. Bu yüzden de eş, ebeveyn ve kardeşler arasında çatışmaların yaşandığı görülmektedir. Aile içindeki çatışmalar sonucunda da çocuklar etkilenmekte ve çocuklarda davranış sorunları gözlenebilmektedir.

Sağlıklı aile yapısı için; aile sisteminin sağlıklı bir şekilde işlev gösterebilmesi, aile içindeki etkileşimin ve iletişimin artırılması, etkili problem çözme becerilerinin desteklenmesi, kaliteli zaman geçirilmesi çok önemlidir. Ankara aile danışmanı (çift danışmanı, evlilik danışmanı, çift terapisti) ekibimizle Metafor Psikolojik Danışmanlık olarak sizlere destek veriyoruz ve yaşam kalitenizi arttırmayı hedefliyoruz.

 

 

Ankara Psikolog – Ankara Aile Danışmanı – Ankara Evlilik Danışmanı – Aile – Aile Sistemi – Çankaya Psikolog – Uzman Aile Danışmanı – Evlilik Terapisti – Ankara Uzman Psikolog
2020-05-16T22:23:00+03:00