Ankara Aile Danışmanı | Metafor Psikolojik Danışmanlık | Ankara Psikolojik Danışma

Mutlu Aile Sırları

Mutlu Aile Sırları

Bireylerin yaşamlarında verdikleri en önemli kararlardan birisi evliliktir. Bireylerin evlilik yaşamlarının oluşmasıyla birlikte toplumun en küçük birimi olan aile kavramı önem kazanmaktadır.

Aile birliğinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde dikkat edilmesi gereken önemli durumlar vardır. Bu önemli durumlardan biri; eşlerin kendi değer ve gelenekleri çerçevesinde tek zaman etkinliklerini gerçekleştirmesidir. Diğer bir ifadeyle evlilik yaşamında eşler; tek başına vakit geçirdikleri, yapmaktan keyif aldıkları etkinlikleri uygulamaya devam etmelidirler. Bu etkinlikler; eşlerden bağımsız olarak bireyin kendi başına, kendi ailesi veya arkadaşlarıyla yaptıkları etkinliklerdir. Evlilikte uyumun ve sağlıklı bir sürecin oluşmasından tek zaman etkinliklerinin önemli olduğunu gösteren araştırmalar vardır. Örneğin; bireysel etkinlikler bireyin iyi oluş düzeyini arttırdığını göstermektedir. Bununla birlikte çift etkinlikleri de evliliğin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için önemli görülmektedir. Çift etkinlikleri; sadece eşle beraber yapılan etkinliklerdir. Çift etkinlikleri ve ortak etkinlikler ilişkinin güçlenmesine ve eşler arasındaki uyumun artmasına yardımcı olmaktadır. Ortak etkinlikler ise çift olarak arkadaşlarla ya da ailelerle yapılan etkinlikleri kapsamaktadır.

Tek, çift ya da ortak etkinlikler konusunda dikkat edilmesi gereken nokta ise; etkinliklerin dengede tutulmasıdır. Etkinliklerin dengeli bir şekilde yapılması; ilişkiyi güçlendirirken bir etkinliğe daha fazla zaman ayırıp diğer tarafı zayıf bıraktığınızda ilişkinin olumsuz yönde etkilenmesi olası bir durum haline gelebilir. Ayrıca ebeveyn olan çiftlerin aynı zamanda ebeveyn etkinlikleri ile de aile sistemini desteklemesi önemlidir. Ebeveyn etkinlikleri; çocukla birlikte yapılan etkinliklerdir.

Metafor Psikolojik Danışmanlık olarak aile içerisinde ben-biz dengesinin sağlanması, yaşamdaki amaç ve değerlerin paylaşılarak bireysel, çift ve ebeveyn etkinliklerine ayrılan zaman dengesinin kurulması, iletişimin güçlenmesi ve çatışmaların ele alınması gibi konularda Ankara Uzman Psikolog, Ankara Uzman Psikolojik Danışman, Ankara Aile Danışmanı çalışmalarımızla sizlere hizmet sunmaktayız.

 

 

ankara psikolog – aile danışmanı ankara – psikolog ankara – çift ve aile terapisi – mutlu aile – aile olmanın sırları – ankara evlilik terapisti
2019-05-22T17:33:07+03:00