Ankara Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma | Metafor Psikolojik Danışmanlık | Ankara Psikolojik Danışma

Sınav Kaygısı

SINAV KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMA

Kaygı, insaoğlunun var olmasıyla birlikte hayatımızda yer bulan bir duygudur. Kaygı hayata yön veren duygulardan birisidir. Kaygı temelde bireyi rahatsız eden olaydan değil; o olayın birey için taşıdığı anlamdan meydana gelmektedir. Kaygının kaynağı olaylar değildir. Bireyin o olaylara yönelik düşünceleri, hisleri, tutumları ve geçmiş yaşantıları kaygının kaynağını oluşturabilir.

Kaygının yaygınlık alanlarından birisi eğitim ortamıdır. Eğitim ortamında kaygı; sınavlarda kendini gösteren değişkenlerden birisidir. Sınav kaygısı öğrencilerin güncel olarak yaşadığı problemlerde üst sıralarda yer almaktadır. Sınav kaygısı sadece sınav zamanında ortaya çıkmamaktadır. Sınav kaygısı aynı zamanda grup içinde konuşma, soru sorma ve sorulara cevap verme, tartışmalara katılma gibi durumları da etkilemektedir. Bu durumlarda sınav kaygısı; öğrencilerin öfkeli, korkulu, gergin olmalarına da neden olan bir durumdur. Pek çok öğrenci sınav sonucunda; kendi benliğinin, kişiliğinin değerlendirileceğini düşünmekte ve kendisiyle ilgili birtakım işlevsel olmayan inançlara sahip olmaktadır. Bu düşünce ve inançlar da bireyin genellikle sınavlarda başarısız bir sonuç elde etmesine neden olmaktadır. Bireylerin düşünceleri ve inançları; soruları doğru ve eksiksiz bir şekilde okuma, doğru bir şekilde cevaplandırma, problem çözme becerileri gibi konularda öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olduğu için sınavlarda bekledikleri performanslardan daha düşük bir sonuca neden olabilir. Düşük düzeyde olan bir sınav kaygısı, performans için güdüleyici olabilir. Ancak yüksek düzeyde olan kaygı; başarıyı olumsuz yönde etkileyen bir değişken olabilir. Şiddetli sınav kaygısı yaşayan bireylerde; sınavdan günler öncesinde bile bazen kendini göstermeye başlayan öfke, huzursuzluk, mide bulantısı, konsantrasyon güçlüğü, çarpıntı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Sınav süresi yaklaştıkça da bu belirtilerin sıklığı, yoğunluğu ve şiddetinde bir artış meydana gelebilmektedir. Yapılan araştırmalara göre sınav kaygısını etkileyen değişkenler olarak; anne baba tutumları, mükemmelliyetçilik, beklenti düzeyi, zamanı verimli kullanamama, akılcı olmayan inançlar, verimli olmayan ders çalışma alışkanlıkları vb. gösterilmektedir.

Sınav kaygısı ile baş etmede ilgili alanyazına göre rehberlik çalışmaları, bireysel ya da grupla psikolojik danışma gibi psikolojik destek kaynakları ön plana çıkmaktadır. Bizler de Metafor Psikolojik Danışmanlık olarak Ankara’da sınav kaygısı yaşayan bireylerin sınav kaygısıyla baş etmeleri ve üstesinden gelmelerinde Ankara Psikolog, Ankara Psikolojik Danışman ekibimizle sizlere destek veriyoruz ve hem bireysel psikolojik danışma hem de grup çalışmaları ile yardımcı  olmayı hedefliyoruz.

 

 

Ankara Uzman Psikolog – Ankara Psikolog – Sınav Kaygısı – Ankara Psikolog Desteği – Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yöntemleri – Ankara Ergen Danışmanı – Çankaya Psikolog
2020-05-16T22:22:15+03:00