ÖFKE YÖNETİMİ - Ankara Psikolog | Metafor Psikolojik Danışmanlık | Ankara Psikolojik Danışma

ÖFKE YÖNETİMİ

Öfke Yönetimi

Öfke, basit bir sinirlilik veya kızgınlık halinden, yoğun hiddete kadar değişebilen bir duygudur (Spielberger, Jacobs, Russell ve Crane, 1983). Öfkeye genellikle kaygı, suçluluk ve utanç duygusu eşlik etmektedir. Öfkenin bastırılmaya çalışıldığı durumlarda ise insanlarda pek çok fiziksel rahatsızlığın (hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları, kanser vb.) ortaya çıktığı gözlenmektedir. Törestad (1990), öfkenin planlanarak ortaya çıkan bir durum olmadığını, çoğunlukla engellenmek, haksızlığa uğramak, eleştirilmek, küçümsenmek gibi rahatsız edici durumlarda ortaya çıktığını; Biaggio(1989) ise öfkenin, kişiyi, rahatsız edici durumları ortadan kaldırmaya sevk eden güçlü bir duygu olduğunu belirtmektedir.
Öfke duygusu, diğer duygular gibi insan hayatında yer alan ve bir takım yaşantılar sonucu ortaya çıkan, doğal bir duygudur. Ancak önemli olan, bu duyguyu sağlıklı yöntemlerle ifade edebilmek veya kontrol altına alabilmektir. İnsanlar genellikle öfke ifadesi olarak, sağlıksız iletişim yöntemleri, düşünmeden tepki verme, insanlara yönelik fiziksel saldırı, nesnelere yönelik fiziksel saldırı, sözel saldırı veya bağırma, dikkati başka konulara çekme gibi hem kendisine hem de çevresine zarar verecek davranışlar göstermektedir.
İnsanların öfke duygularını sağlıklı ifade edebilmelerinde ise öfke yönetimi önemli bir yer tutmaktadır. Öfke yönetimi, psikolojik danışma süreciyle kazandırılması hedeflenen durumlardandır ve öfkenin sebep olduğu hem duygusal hem de fizyolojik olumsuz durumları azaltmaktır. Sizi öfkelendiren olay veya kişilerden kurtulamayabilir, kaçamayabilir, değiştiremeyebilirsiniz ama öfke duygunuzu sağlıklı ifade edebilmeyi ve tepkilerinizi kontrol etmeyi öğrenebilirsiniz.

Ankara Psikolog – Çankaya Psikolog – Öfke Yönetimi – Öfke Kontrolü – Aile İçi Şiddeti Önleme – Öfkeyi Önleme – Ankara Aile Danışmanı
2020-05-16T22:25:38+03:00