SINAV KAYGISI - Ergen Danışmanlığı | Metafor Psikolojik Danışmanlık | Ankara Psikolojik Danışma

SINAV KAYGISI

Sınav Kaygısı

Kaygı hayatımıza yön veren önemli etmenlerden birisidir ve özellikle, kaygının şiddeti ve bizim başarmak istediğimiz görevin zorluk derecesi, kaygının yararlı ya da zararlı olduğunu belirlemektedir. Kaygının net bir tanımını yapmak oldukça zordur. Fakat, kaygının ne olduğu konusunda herkesin şüphesiz bir fikri vardır. Kaygı, aşağıdaki şu heyecanların birini veya çoğunu içermektedir: Üzüntü, sıkıntı, korku, başarısızlık duygusu, acizlik, sonucu bilememe ve yargılanma gibi (Cüceloğlu, 2010, s. 276).  Kaygının başka bir tanımında ise bir kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık durumu olarak belirtilmiştir (Taş, 2001). Özetle, kaygı, temelde bireye rahatsızlık veren olayın kendisinden değil, o olayın birey için taşıdığı anlamdan kaynaklanmaktadır.

Sınav kaygısı da genel kaygıya benzer özellikler taşımaktadır. Birçok öğrenci, sınav sonucu neticesinde, kendi kişiliğinin ve varlığının değerlendirileceğini düşünmektedir (Özer, 1990). Bu düşüncenin sonucunda, yüksek sınav kaygısı yaşayarak, sınavlarda genellikle başarısız sonuçlar almaktadır. Çünkü yüksek kaygı, gerginlik yaratmakta ve bu gerginlik, damarların büzülmesine ve hücrelere yeteri kadar kanın gitmemesine yol açmaktadır. Gerginlik ve kaygı sırasında vücudun tehlikelerden korunmak için salgıladığı adrenalin ise öğrenme için gerekli olan protein zincirinin kurulmasını engellemektedir (Baltaş, 1993; akt: Baştürk). Çankıroğlu (2006), şiddetli bir sınav kaygısının etkin bir sınav performansına açıkça engel olacağını belirtmektedir. Şiddetli kaygı yaşayan bireylerde, sınavdan günler öncesinde bile kendini göstermeye başlayan huzursuzluk, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü, uykusuzluk, karın ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, titreme, çarpıntı, terleme gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Sınav yaklaştıkça bu belirtilerin sıklığı ve yoğunluğu daha çok artmaktadır.

Sınav kaygısının üstesinden gelinmesinde, psikolojik danışma süreci önemli bir psikolojik destek kaynağıdır. Öğrencilere yönelik; verimli ders çalışma, sınav teknikleri, öğrenme stilleri gibi konuları içeren sınav kaygısı ile baş etme programları çerçevesinde, bireysel veya grupla psikolojik danışma uygulanabilmektedir. Yalnızca öğrencilere yönelik değil, ebeveynlerine de verilebilecek bir dizi eğitim, ailenin sınav kaygısına ilişkin farkındalık düzeyini oldukça arttırmaktadır.

Ergen Danışmanlığı – Ankara Psikolog – Ergen Terapisti – Sınav Kaygısı – Sınav Kaygısının Üstesinden Gelme – Ankara Psikolog Tavsiye
2021-03-03T14:42:28+03:00